La FNOB ha acollit un curs de manteniment de vaixells per a alumnes del UEC del Casal dels Infants del Raval.

Es tracta d'una unitat d’escolarització compartida https://www.casaldelsinfants.org/infants-i-adolescents.  Són nois i noies amb dificultats d’adaptació a l’entorn escolar. L’ objectiu de l’escola és que puguin arribar a tenir oportunitats per superar les seves dificultats, i assolir l’autonomia i maduresa, que els calen per afrontar la vida educativa i laboral amb garanties.

La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) treballa per millorar les seves competències acadèmiques, personals i socials, a partir d’una intervenció integral i personalitzada que combat l’absentisme i el rebuig escolar i incrementa en els joves les expectatives d’èxit, que els motiven en el seu projecte formatiu.

La FNOB els hi va oferir aquest Tast  a la Direcció del Raval per a que es pugues valorar si la nostra aportació en la formació vinculada al manteniment de vaixells era interessant com a projecte curricular de centre. Finalment, una quinzena d' alumnes han tingut l'oportunitat de fer aquest tast de l' ofici de manteniment de vaixells a la FNOB en un curs de 9 hores on han pogut aprendre el tractament de diferents materials, l' ús de les eines i la necessitat dels EPIs (Elements de Protecció Individual). 

La seva adaptació a l'entorn nàutic i l' interès i actitud demostrada ha estat molt positiva.

Comparteix aquest article