El passat dia 29, la ACPET (Associació Catalan De ports  Esportius i Turístics) ha dut a terme una  jornada tècnica sobre la nova llei de ports de Catalunya. Mes de 60 professionals vinguts de tot el litoral català han assistit a una jornada en que diversos expert han desgranat el contingut de la nova llei.

En data 27 de novembre de 2019 el Ple del Parlament de Catalunya s’ha aprovat la nova Llei de Ports de Catalunya, Llei 10/2019 de 23 de desembre de Ports i transports en aigües marítimes i continentals i ha estat publicada al BOPC de data i al DOGC el dia 30 de desembre de 2019.

En les sessions del passat dia 29 a la FNOB s’ha pogut fer una introducció de diversos temes:

1. Entrada en vigor

2. Antecedents

3. Estructura de la Llei

4. Resum dels aspectes més destacables de la nova Llei pels gestors portuaris

5. Repàs dels aspectes més destacables en l’articulat de la Llei pel gestor portuari ( gestió indirecta)

 

La exposició ha estat a càrrec del Despatx d’advocats BA Advocats , especialistes en Domini públic portuari, i advocats de la ACPET;

Hi han participat: Lourdes Aran per parlar sobre els canvis generals, Jaume Prats, que ha desenvolupat els plans d’usos i el Canvi climàtic, Joan Hidalgo, que ha valorat el tema de la Autoritat portuària, Alex Massaguer en relació amb els canvis fiscals, Sara Oller al voltant de les diferencies entre concessió demanials i contractes d’obra pública i gestió, Evelyn Lagunas, del règim sancionador i Claudia Cardona respecte als abandonaments i les suspensions de serveis.

En poc mes de dues hores, els assistents han pogut aprofitar una jornada comprimida però molt útil per a tots

   

Comparteix aquest article