Per segon any, la FNOB ha organitzat un nou curs de tècniques avançades en compòsit orientat al alumnes de la Unitat d’Escolarització Compartida del Casal dels Infants del Barri del Raval. A mes, aquest any s’ha incorporat un curs orientat als sistemes i motors d’embarcacions

Els cursos que organitza la FNOB amb el Casal dels Infants del Barri del Raval te per objecte obrir nous entorns que permetin a aquest alumnes estar motivats per a l’aprenentatge i motivar-los afavorint les seves  habilitats personals. El curs els pot ajudar a Descobrir un ofici i visualitzar així una opció d’entorn laboral.

Els continguts tenen una vessant íntegrament pràctica, facilitant el coneixement teòric i fent ús de les eines i recursos mes utilitzats en l’àmbit dels vaixells.

En el primer cas, “Tècniques avançades amb compòsits” ( ampliació dels continguts del curs 2018_19), la part pràctica consisteix en la construcció d’una estructura laminada en planxa de fibra de carboni i, per això, laminar inicialment en tècnica manual i a posteriori aplicar la tècnica del buit.

Pel que fa al curs orientat a “Sistemes i motors d’embarcacions”, la part practica consisteix, en primer lloc, en dur a terme el manteniment bàsic d’un motor: rentar el circuit de refrigeració amb aigua dolça, descarbonitzar cilindres, fer el canvi d’oli de motor i filtres, revisar la turbina de refrigeració, ànodes de sacrifici i bugies, neteja general: eliminar la humitat, el salnitre i punts d’oxidació, greixada dels punts de fricció, revisió de la bateria i estat general de pintura, petits cops i ratllades i averíes típiques. A continuació, desmuntatge de les peces del motor per a tornar a construir-lo i fer una proba de funcionament.

Els cursos es divideixen en tres jornades de 3 hores cadascuna en que els formadors combinen les explicacions teòriques amb la pràctica amb materials i eines reals. Sense dubte, aquests cursos els ajudaran potser a trobar un ofici que els faci el pes, s’adapti a les seves inquietuds i els orienti en la recerca del seu lloc en el mon laboral.

Comparteix aquest article