La FNOB ha convocat un comitè d'experts per a dur a terme la selecció del skipper al qual se cedirà el Mini 6,50 PROTO disseny Lombard, actualment en procés de construcció a les instal·lacions de la FNOB, perquè participi en la pròxima Mini Transat en 2021.

A partir de la publicació d'aquesta notícia en xarxes, la FNOB obre oficialment el procés de recepció de sol·licituds per a participar en la selecció del skipper que podrà disposar d'un Mini 6,50 PROTO, disseny Lombard, que actualment s'està construint en les instal·lacions de la FNOB a Barcelona.

A continuació, les condicions per a accedir a aquest procés, la composició del comitè d'avaluació i els barems de puntuació. A fi que el candidat o candidata pugui incorporar-se a primers d'abril a l'equip de construcció, el termini es tancarà el dia 16 de març. No obstant això, si algun candidat o candidata acredita que no li és possible reunir la documentació sol·licitada, el comitè podrà atorgar-li un termini extra fins a un màxim de 5 dies naturals.

Per a descarregar el document amb les condicions de selecció clickeu aquí.

En base al RD 463/2020, de 14 de març de 2020, s'interromp el termini per la presentació de sol·licituds. El còmput del termini es reprendrà des del moment en què perdi vigència aquest RD o en el seu cas les pròrrogues del mateix.

Comparteix aquest article