BALISES ARGO

La Barcelona World Race 2014/15 va ser pionera en el llançament de balises Argo, el 23 de gener de 2105. El projecte està vinculat als programes de la COI-UNESCO en relació a l'estudi de l'estructura i la dinàmica de les masses d'aigua dels oceans, realitzat a través de les balises perfiladores Argo, que donen perfils de temperatura i salinitat en funció de la profunditat.

Es tracta d'un projecte internacional que consisteix a distribuir una xarxa de perfiladors autònoms (balises), que durant almenys tres anys van a la deriva en funció dels corrents i envien cada 10 dies un perfil vertical complet de temperatura i salinitat des de la superfície fins als 2.000 metres de profunditat. En l'actualitat hi ha unes 3.500 balises perfiladores operatives distribuïdes per tot l'oceà, especialment en zones més transitades.

L’FNOB col·labora en el projecte des de la Barcelona World Race 2014/15 a través del transport per part dels patrons dels diferents equips d'una balisa per llançar-la en els oceans del sud, en zones poc freqüentades per la navegació de les que es disposa de poques dades i registres d'informació científica, i on la densitat de perfiladors Argo és molt baixa.

Direcció científica: JCOMMOP Observations Programmes Suport Centre, vinculat a IOC-UNESCO i a OMW (World Meteorological Organitation), i al programa GOOS (Global Ocean Observing System).

Pòster descriptiu del projecte de la Barcelona World Race 2014/15: Poster Argo BWR 2014 IORC.pdf

Veure la fitxa del llançament de balises durant la Barcelona Worl Race 2014/15 

Comparteix aquest article