SALINITAT I TEMPERATURA

El projecte es basa en l'obtenció automatitzada de la temperatura i salinitat de les aigües de superfície en continu al llarg de tot el recorregut d'una regata oceànica. en el marc del programa mundial Global Ocean Observing System (GOOS). Aquesta nova edició del projecte té com a objectiu i valor afegit específic el disposar d'una nova referència de registres equivalents i permet establir noves valoracions en relació als canvis observats de la dinàmica de la climatologia i factors associats al canvi climàtic.

Direcció científica: Institut Ciències del Mar - Consell Superior Investigacions Científiques (ICM-CSIC). Col·laboradors tecnològics: Sailing Technologies R + D Group i Tecnotalasa. [Link]

Pòster del projecte de la Barcelona World Race 2014/15: Poster Salinitat BWR 2010-11.pdf 

Comparteix aquest article