ACTES DE CIUTAT

L’FNOB treballa en la concepció i organització d'actes a la ciutat que projectin i divulguin els valors d'aquests quatre eixos estratègics mitjançant la implicació i col·laboració del teixit universitari, institucional, empresarial i ciutadà de Barcelona, amb el propòsit que beneficiïn a la ciutat, al seu entorn i l'esport de la vela.

Comparteix aquest article