Perfil del Contractant

  • A la WEB de l'Ajuntament de  Barcelona – Perfil del contractant  trobareu la informació necessària i actualitzada sobre  la contractació pública de l'Ajuntament de Barcelona i els Ens adscrits. Enllaç: perfil del contractant Ajuntament de Barcelona
  • La información sobre la contractació de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona està publicada al portal de la transparència de l’Ajuntament de Barcelona. Enllaç: Contractació FNOB

Comparteix aquest article