Les Regates


Aquí trobareu informació sobre les regates que organitza on en les que participen els membres de la Base Mini Barcelona.