La situació sanitària de 2020 ha complicat el ja de per si ajustat procés de construcció i desenvolupament del Proto Mini 6,50, i obliga a definir un nou calendari esportiu sense la Mini Transat 2021, que inclourà les dues grans regates de la classe, la Sables-Açores en 2022 i la Mini Transat de 2023.

Gerard Marín, que ha liderat el projecte fins ara, passarà el relleu a una/un dels membres de Base Mini Barcelona d'entre els que participen a la Mini Transat 2021, seleccionat d'acord amb el seu palmarès i projecció de futur

 

La FNOB vol que aquesta oportunitat que constitueix la construcció i desenvolupament d'un PROTO mini 6,50 a Barcelona, serveixi per a potenciar encara més la nostra ciutat com el referent de la classe al Mediterrani. Per a això s'executarà un calendari de regates en 2022 i 2023 del màxim nivell esportiu, que inclourà Sables-Açores i Mini Transat 2023, entre altres.

La situació sanitària marcada pel COVID que ha afectat a tots els sectors, ha tingut també una important incidència en l'ajustat calendari de construcció del prototip dissenyat per Lombard. Més de quatre mesos de retard en la seva avarada ha fet impossible disposar de temps suficient per al seu desenvolupament i ajustos en navegació, que havia de combinar-se, necessàriament, amb la participació en les regates prèvies a la Mini Transat de 2021. Aquest era el pla inicial per a arribar en les condicions necessàries per a ser competitius en la regata més important del calendari. Després de la posada a l'aigua a mitjans d’abril, Gerard Marín i l'equip tècnic de la FNOB van iniciar l'imprescindible procés de desenvolupament i posada a punt d'un vaixell recentment sortit de la drassana. Un procés, que s'ha vist impossible de complir en els terminis previstos i amb les garanties necessàries perquè skipper i vaixell poguessin participar amb èxit en les regates de classificació, i arribar prou preparats a la sortida de la Mini Transat, al setembre. Desafortunadament, no ha estat possible compensar el retard acumulat.

No obstant això, s'ha dissenyat un nou calendari esportiu perquè el Mini de la FNOB estigui en la línia de sortida de la propera edició, després d'una temporada de regates en 2022 i 2023 que permetrà garantir una participació amb les màximes possibilitats esportives i de promoció de Base Mini Barcelona FNOB.

Per a aquest nou calendari, un comitè tècnic de la FNOB i Base Mini Barcelona seleccionaran en les pròximes setmanes, un skipper d'entre els i les membres que participen en la Mini Transat de 2021 en funció del seu palmarès, disponibilitat per al projecte i disposició per a escometre una carrera esportiva, preferentment, orientada a regatista professional. Gerard Marín, que col·laborarà puntualment en el nou projecte, intervindrà també en aquest procés de selecció. Com en el projecte inicial, el o la skipper seleccionat assumirà el cost de la seva participació en el calendari esportiu fixat.

Comparteix aquest article