CIÈNCIA / INNOVACIÓ TECNOLÒGICA


Vam desenvolupar aquest eix estratègic en dues àrees:

     · La promoció de projectes científics per a l'obtenció de dades per generar coneixement dirigit a un ús responsable dels oceans i la sostenibilitat del medi marí.

     · L'impuls i suport a projectes de grau amb centres de coneixement i àmbits científics sobre temes relacionats amb la vela oceànica de competició.

En ambdues àrees l’FNOB es corresponsabilitza amb les institucions col·laboradors de garantir la usabilitat del coneixement obtingut mitjançant la seva adequada divulgació, de manera que la societat civil pugui beneficiar-se d'ell tant en l'àmbit empresarial com en el domèstic.

L’FNOB és pionera en l'ús de la competició oceànica com una gran plataforma per investigar sobre la protecció del medi ambient i de la mar en particular. També és fonamental per a l’FNOB fomentar i divulgar amb aquests projectes la sensibilització cap a la protecció de l'oceà i l'ocupació sostenible dels seus recursos.

Aquesta activitat ha convertit als navegants en autèntics agents científics en les zones més remotes de l'oceà, convertint regates com la Barcelona World Race en una plataforma de comunicació transversal entre ciència i esport sense precedents.

En aquest sentit l’FNOB porta col·laborant des de 2009 amb la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental de la UNESCO (COI-UNESCO) el que constitueix una aliança sense precedents entre el món de la vela i la comunitat científica.

Fruit d'aquest acord amb la COI-UNESCO són els següents projectes que s'estan desenvolupant amb entitats com l'Institut de Ciències del Mar (ICM) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), l'Institut Químic de Sarrià (IQS), JCOMMOPS, COI-UNESCO, Citclops (Citizen 's Observatory for Coast and Ocean Optical Monitoring) del 7è Programa Marc de la Comissió Europea, Barcelona Digital Centre Tecnològic (BDigital)