CANVIS METABÒLICS D'ADAPTACIÓ A L'ESTRÈS EN UNA REGATA EXTREMA

Abans i després d'una volta al món el cos no és el mateix.

Una volta al món a vela produeix canvis en el cos i el seu metabolisme. Conèixer-los és de gran ajuda per millorar el rendiment i vetllar per la salut dels navegants.

El desgast físic d'una volta al món es pot observar en una sèrie de canvis bioquímics en els navegants. Belen Gualis, Juan Ybarra, Mònica Isart, Eva Montoya, del Centre Mèdic Teknon de Barcelona, ​​van desenvolupar un estudi dels efectes físics que va provocar l'estrès en l'organisme de 10 navegants de la Barcelona World Race 2014/15.

Tots ells van estar sotmesos a les condicions climàtiques extremes pròpies de la navegació oceànica, sense poder fer escales durant un temps prolongat d'uns tres mesos, amb els canvis de cicle circadià i transgressions dietètiques que això comporta, i tot això en un entorn competitiu constant durant les 24 hores del dia, set dies a la setmana.

En l'estudi es van mesurar una sèrie de paràmetres antropomètrics i analítics enfocats a marcadors biològics metabòlics i hormonals. Aquestes dades es van determinar abans de la sortida de la regata i en el moment d'arribada a terra.

Descarrega el poster del projecte

Comparteix aquest article