SON POLIFÀSIC EN NAVEGACIÓ OCEÀNICA

Aprendre a dormir en condicions extremes

La gestió del son en una regata de volta al món a vela, és essencial per a una recuperació i un rendiment òptims.

És un estudi per dissenyar un pla de son polifàsic adaptat a la navegació transoceànica d'un equip de dos regatistes que van competir a la Barcelona World Race 2014/15. Es van respectar les seves tendències matutines i vespertines durant les guàrdies i es va optimitzar el seu rendiment físic i cognitiu.

Les recomanacions de son polifàsic van conduir a una millora en la qualitat dels ritmes (major regularitat i amplitud relativa) i de la son (més profunditat) respecte al somni del període previ, sense recomanacions. Això els va permetre un aprofitament òptim de les seves facultats.

El projecte va ser realitzat per Beatriz Rodriguez-Morilla, del Laboratori de Cronobiologia de la Universitat de Múrcia; Carla Estivill-Domenech, de la Clínica del Son Estivill i l'Hospital Quirón-Dexeus de Barcelona; Juan Antonio Madrid del Laboratori de Cronobiologia de la Universitat de Múrcia; i Eduard Estivill, de la Clínica del Son Estivill i l'Hospital Quirón-Dexeus de Barcelona.

Descarrega el pòster del projecte

Comparteix aquest article