CREACIÓ D'UN ECOSISTEMA ESPORTIU LLIGAT A LA VELA OCEÀNICA


La vela oceànica d'alta competició permet la creació d'un ampli ecosistema que engloba els navegants, els seus equip tècnics i potents eines de difusió.