Transparència


Benvingut al portal de  Transparència de la Fundació per la Navegació Oceànica de Barcelona.

Per tal de complir amb la Llei de Transparència i com a institució adscrita a l'Ajuntament de Barcelona recollim en aquest apartat les dades  sobre transparència de la Fundació.

La Transparència és el primer pas de govern Obert.

Transparència vol dir garantir l'accés a la informació generada per l'administració pública, per crear confiança entre el govern i la societat per formar una ciutadania responsable i participativa"

 L’objectiu primordial de la transparència és establir una relació de confiança entre el ciutadà i les institucions.

- Acció de Govern
- Informació Institucional i Organitzativa
- Gestió econòmica i administrativa
- Perfil del Contractant
- Dret d'accés a la informació pública